7,347 KM GELADEN
 
SECONDEN DUREN EEN EEUWIGHEID: DE LAATSTE MOMENTEN VOOR DE START. OP UW PLAATSEN!
 
00,0000 km
 
 
 
NA DE EINDSTREEP ZAL
DE PIJN
STOPPEN.
 
   
JE BENEN ZEGGEN:
LANGZAMER. JE TROTS
ZEGT: NIET OP DE
ALLERLAATSTE
METERS.
   
DE
DROOM.
- BART-JAN HORREE -
BEDANKT,
BEDANKT.
   
BEDANKT,
   
DANK
JULLIE WEL,
TOESCHOUWERS.
   
 
   
DAAR
IS DE EINDSTREEP,
HET IS ‘M ECHT,
DE EINDSTREEP!
   
 
   
 
 
   
   
 
   
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
 
   
   
 
 
 
   
   

KM 40,
DIE GEIER KOMMEN,
NOCH 2.1950 KM.
- NIKLAS AUSTERMANN -

 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
   
 
   
 
 
   
 
 
 
   
   
 
   
 
   
 
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
WATER!

DO NOT LET
YOURSELF
WALK!
- MIKKO LAITINEN -

 
   
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
WATER!
   
   
 
   
   
   
 
   
 
 
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

DOE IK DIT
ALLEEN
VOR MEZELF?
- FRANK DANIELS -
 
     
 
 
 
 
 
 
 
   
 
     
 
 
 
 
 
   
   
 
 
 
   
 
 
 
 
   
   
 
 
 
 
 
 
C´ETAIT
35 OU 33?
- PATRICK BAUCHAT -

DIE SCHMERZEN
WANDERN VOM LINKEN
KNIE INS RECHTE KNIE.
JETZT AUFGEBEN?
NIEMALS!
- FRANK HORMES -

   
 
   
VERLAAG JE TEMPO
NOOIT LANGER DAN
VIJF
MINUTEN WANT
DAN KOM JE WEER
BIJ ZINNEN.
   
   
 
 
   
 
 
   
 
     
   
 
 
 
 
   
 
ZONDER
DE TOESCHOUWERS
HAD JE AL LANG
OPGEGEVEN.
   
 
 
   
 
 
 
     
 
 
 
     
 
 
 
 
 
   
   
                     
   
   
   
   
   
HET DOET
ZO’N
PIJN OM TE WORDEN
INGEHAALD.
   
 
 
 
 
     
   
   
     
   
 
 
 

STOPPEN
IS NU
GEEN
OPTIE MEER!
- MARIO WILLEMS -
KAN EEN MENS
DOODGAAN VAN DE
PIJN?
 
   
     
   
   
   
 
 
 
 
   
     
   
     
 
THERE WAS NO
WALL.
- HEIKKI KARKKAINEN -
LE MUR,
LE FAMEUX
MUR...
- GÉRALD RICHARD -
 
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
WAAROM
STOP
JE ER NU NIET
GEWOON MEE?
 
 
 
 
 
WAAROM DOET
IEMAND
DIT ZICHZELF AAN?
 
 
 
WAAR
GAAT DIT
EIGENLIJK OVER?
 
 
     
 
     
 
 
   
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
NET ALS JE JE VERSTAND
BEGINT
TE VERLIEZEN GAAT
DE WEDSTRIJD DE
LAATSTE FASE IN.
 
   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
   
   

   
   
ONDRAAGLIJK!
   
   
 
   
 
     
 
ONDRAAGLIJK!
 
 
 
 
   
DE
PIJN
IS ONDRAAGLIJK.
 
     
 
 
 
 
 
 
   
 
     
 
 
   
 
 
   
   
   
 
   
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
HET ECHTE LIJDEN
IS NU
BEGONNEN.
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
 
   
 
 
 
   
   
 
   
 
 
 
 
   
 
 
   
   
   
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALS JE GEWOON DOOR
BLIJFT LOPEN KOMT ALLES
GOED.
 
 
 
 
ALS JE GEWOON DOOR
BLIJFT LOPEN KOMT ALLES
GOED.
   
   
   
   
ALS JE GEWOON DOOR
BLIJFT LOPEN KOMT ALLES
GOED.
 
   
   
 
   
 
 
 
   
 
 
   

 


   
 
   
ALS JE SNELLER
LOOPT ZONDER
T-SHIRT, GOOI HET
DAN WEG.
WAT KAN HET SCHELEN
HOE DUUR HET WAS.
   
   
   
   
   
 
 
   
OPGEVEN?
HET BIJLTJE ERBIJ
NEERGOOIEN?
UITGEBLUST?
ONDERWEG STOPPEN
IS HET ERGSTE
WAT ER IS!
   
   
   
   
 
   
   
   
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
   
   
   
   
BIJT OP JE
TANDEN!
CONGRATULATIONS!
YOU ARE NOW
NEARER
TO THE FINISH THAN
YOU ARE TO THE START.
- DEAN NASSER -
   
   
   
 
 
 
     
 
 
 
 
   
 
 
 
   
 
WETEN
DE TOESCHOUWERS
WEL HOE BELANGRIJK
ZE ZIJN?

 
 
   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIE BLAAR DOET PIJN.
MAAR IS DE PIJN ERG
GENOEG OM JE
PERSOONLIJKE
RECORD
IN GEVAAR
TE BRENGEN?
 
 
 
 
   
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
   
 
ELKE MARATHON IS
EEN STRIJD TUSSEN JE
HOOFD
EN JE BENEN.
 
 
 
 
   
 
 
 

 
 
 
   
   
 
   
 
 
 
 
 
   
 
   
   
   
   
 
     
 
 
 
   
 
   
   
 
   
   
 
 
 
   
 
   
 
 

DENK NICHT AN
JEDEN
KILOMETER! ZÄHL DAS
EINMALEINS IM
KOPF, UM IHN FREI
ZU BEKOMMEN.
- YVONNE BÜSCHER -

   
EN ALS JE DOOR
EEN ANDERE
LOPER
WORDT INGEHAALD
IS DAT EEN
ONDRAAGLIJKE
VERNEDERING.
   
 
 
 
   
 
 
 
     
 
     
 
 
   
 
   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
   
 
     
 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 

   
 
 
   
   
   
   
DE AFGELOPEN TIEN
MINUTEN WAREN JE
EIGEN VOETSTAPPEN
HET ENIGE
DAT
JE KON HOREN.
   
   
   
 
   
 
   
 
 
 
   
 
 
 
 
   
 
 
BLIJF
BLIJF DOORRENNEN,
DIE KRAMP IN JE
SCHENEN GAAT OP DEN
DUUR WEL OVER.
   
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
 
   
 
   
   
   
 
   
   

   
   
 
 
   
 
 
   
 
     
 
   
 
 
 
 
   
 
 
 
   
 
ZOLANG NIEMAND
KIJKT KUN JE
JEZELF
LATEN GAAN. MAAR
PAS OP, NA DE VOLGENDE BOCHT STAAN DE
TOESCHOUWERS
ALWEER WACHTEN TOT
JE DE HOEK OMKOMT.
 
   
 
 
 
     
 
 
 
     
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
WAAR
IS HET DRINKPUNT?
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
 
   
 
 

 
 
   
 
 
     
HET
VOLGENDE
DRINKPUNT KAN NIET
VER MEER WEG ZIJN.
     
 
     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
 
PROFITEER VAN DE
WIND IN DE RUG.
HIERDOOR KOM JE
DICHTER IN DE BUURT
VAN JE PERSOONLIJKE
RECORD.
 
 
 
   
   
 
   
 
HET LOOPRITME
VAN EEN LOPER
WORDT
BEPAALD Z’N
HARTSLAG.
 
 
   
   

   
   
TOT VANDAAG HAD
JE JE NOG NOOIT
GEREALISEERD HOE
GROOT DE KRACHT
IS DIE DE
EUFORIE
VAN DE TOESCHOUWERS
VEROORZAAKT.
   
   
   
 
   
 
 
   
   
 
   
   
 
 
   
   
 
   
 
   
 
   
 
 
INHALEN IS EEN VORM
VAN LEGITIEME
DOPING.
   
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZIE JE DIE LOPER
VÓÓR
JE? JE KUNT MET GEMAK
NET ZO SNEL LOPEN ALS
HIJ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ELKE MARATHON HEEFT
ZN EIGEN SPECIALE
GEVOEL.
NIEMAND
ONTSNAPT AAN DE
BETOVERING.
 
 
 
     
 
 
   
   
   
 
   
   
 
   
   
 
   
 
 
 
 
 
JE MERKT DAT HET LEKKER GAAT. DIT ZOU WEL EENS
JOUW
RACE KUNNEN
WORDEN.
 
 
 
   
 
   
   
 
     
 
 
 
 
 
   
 
   
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
   
 
 
   
 
JE LICHAAM HEEFT ZN RITME GEVONDEN. DE
MACHINES
DRAAIEN OP VOLLE
KRACHT.
   
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 

 
 
   
   
 
   
   
   
   

BIS JETZT IST ES
NOCH GANZ
LEICHT.
- CONSTANTIN OTTO -

   
 
 
   
JE LUISTER CONSTANT
NAAR JE INNERLIJKE
STEM.
JE WIL PRECIES WETEN
HOE JE LICHAAM ZICH
VOELT EN OF HET JE IETS
PROBEERT TE ZEGGEN.
 
   
 
 
   
 
 
   
 
   
 
 
DE DOELSTELLINGEN
ZIJN HELDER:
A) EEN NIEUW
PERSOONLIJK
RECORD LOPEN
B) DE WEDSTRIJD
UITLOPEN
C) ALS A) NIET LUKT
VOOR B) GAAN.
 
 
 
     
  

WILL
ICH DAS WIRKLICH?
- THOMAS BENDER -

   
   
 
 
   
 
   
   
   
HET WEER KAN
EEN GUNSTIG
EFFECT.
HEBBEN. OF JUIST EEN
HINDERNIS VORMEN
(EEN VAN DE VELE).
   
 
   
 
 
   
 
 
   
 
   
HEB JE WEL HARD
GENOEG GETRAIND?
HEB JE WEL GENOEG
GEGETEN?
WAS DIE ENE KOP
KOFFIE TOCH NIET
NET TEVEEL?
   
 
DE WEG IS VAN
JOU.
DE STAD KIJKT TOE.
 
   
 
DE LANGE PERIODE VAN VOORBEREIDING IS IN ÉÉN
KLAP.
VOORBIJ. NU MOET ER GEPRESTEERD WORDEN.
   
 
 
ER IS EEN ENORME MENSENMASSA TOEGESTROOMD, HET GELUID IS OORVERDOVEND. HET AFTELLEN IS BEGONNEN.
EN WEG BEN JE!
DE MARATHON IS BEGONNEN.